[FrontPage Resultaten opslaan-onderdeel]


 

Logo UID

Uitvaart Internet Diensten

Vragenlijst ten behoeve van verbetering van de Internetsite www.crematorium.nl

 

Mochten er problemen zijn met het invullen van deze lijst of heeft u vragen hierover mail dan naar info@crematorium.nl

 

1.  Uw gegevens
 
         Ze worden alleen gebruikt indien er vragen zijn over de ingevulde gegevens (b.v. wij dachten dat het crematorium een ander
           contact e-mail adres had of u heeft specifieke opmerkingen gemaakt etc., waarover wij graag iets meer willen weten).

Naam (invuller vragenlijst)
Naam crematorium
Contact E-mail adres Crematorium 

2. Was u al op de hoogte van het bestaan van www.crematorium.nl ?

    Ja
   
Nee
  
 

3. Heeft u de website www.crematorium.nl wel eens bezocht?

               ja
               nee


4.  Wat vindt u essenti"ele zaken die op de website www.crematorium.nl zouden moeten staan?
  

               Ons crematorium
                      Als uw crematorium bij ons vermeld wordt wat zou daar dan moeten staan:
                        Naam crematorium
                        Adres (straatnaam, postcode, vestigingsadres)
                        Telefoonnummer
                        Faxnummer
                        Adres van de website van uw crematorium
                        Ongeveer een vermelding zoals wij die nu doen op http://www.begraafplaats.org/uitvaartindex/info.html?ID=145
                        Een Google kaart met kaart en locatiegegevens van uw crematorium
                        
                          Hieronder aan te geven en nog niet hierboven beschreven gegevens over uw crematorium           
                        
                       

5. Bent u in de toekomst ge"interesseerd in een adres/link vermelding op www.crematorium.nl

             ja
             nee
               5. Wat vindt u van onze andere 3 onafhankelijke websites:

         www.uitvaartinformatie.nl en www.uitvaart.org
              
goed
               matig
              
moet verbeterd worden
                    

                           Heeft u punten van verbetering c.q. suggesties over wat u op deze website mist en wat wij wel zouden moeten hebben?

                             


        www.rouw.nl 

              goed
             
matig
             
moet verbeterd worden
                    

                           Heeft u punten van verbetering c.q. suggesties over wat u op deze website mist en wat wij wel zouden moeten hebben?

                             

 

         www.begraafplaats.org en www.begraafplaats.net
            
goed
             matig
            
moet verbeterd worden
                    

                           Heeft u punten van verbetering c.q. suggesties over wat u op deze website mist en wat wij wel zouden moeten hebben?

                             


      


Als u klaar bent met het invullen van de vragenlijst dan kunt u hieronder op de button versturen klikken.
Alvast bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!

 

Persbericht
 

Gespreksgroep rond het thema: bewust leven - bewust sterven "Praten over de dood, verdiept je leven".

 
 
Georganiseerd door de Zeeuwse Volksuniversiteit, i.s.m. Stichting Welzijn Ouderen Schouwen-Duiveland.
 
Begeleider: mevr. T. Huter
Duur: 5 ochtenden van 9.30 tot 11.30 uur.
Data: 13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 8 december 2000
Cursusplaats: Multifunctioneel Centrum, de Huybertstraat 35 te Zierikzee (Zld.)
Cursusgeld: f 90,- voor ZVU-leden, f 110,- voor niet-leden.
Aanmelden bij: ZVU, Postbus 724, 4330 AS Middelburg, tel: 0118-634800, fax: 0118-626789, E-mail: vu-zeel1@csnet.nl
Vraag de gratis programmagids 2000/2001 aan.
 
Sommige mensen willen leven en sterven meer integreren en de dood niet meer wegschuiven. Anderen willen zich voorbereiden op het sterven van een dierbare, om zo goed mogelijk tot steun te kunnen zijn of ze werken in de stervensbegeleiding. Sommigen willen over hun eigen sterven nadenken en over de zin van hun leven. Velen zijn op zoek naar innerlijke vrede, ondanks alles wat hen is overkomen en te midden van hun drukke bestaan. Het doel van de bijeenkomsten is om tot bezinning en inzichten te komen rondom de thema's het leven, de dood en de spiritualiteit. Daarbij kan aan de orde komen: stervensbegeleiding, rouwverwerking, omgaan met eigen en andermans ziek zijn en sterven, uitvaartbegeleiding, rituelen, het mysterie van de  dood, wat is de zin van het leven, wat betekent spiritualiteit in ons leven. Een ieder kan aan deze gespreksgroep deelnemen, ongeacht zijn of haar levens- of geloofsovertuiging en leeftijd. Er wordt in een sfeer van vertrouwen van de deelnemers een respectvolle en open houding naar elkaar gevraagd en een bereidheid om vanuit eigen ervaringen en gevoelens te spreken.
 
Met vriendelijke groeten,
 
 
Jacqueline Willemsen-de Kort
Stichting Welzijn Ouderen S-D
De Huybertstraat 43
4301 LB Zierikzee
0111-413224

 

logo met verwijzing naar achtergrond van de uitvaartsiteterug naar www.uitvaart.org