Persbericht

Tweede Landelijke Kanker Herdenkingsdag

                                            Amsterdam, 26 juli 2000

Op vrijdag 8 september 2000 vindt in Muziekcentrum

Vredenburg te Utrecht de tweede Kanker Herdenkingsdag

plaats voor familieleden en andere naasten van mensen

die aan kanker zijn overleden. De bijeenkomst wordt

georganiseerd door de Nederlandse Kankerbestrijding/

Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) samen met de

Contactgroep Nabestaanden KankerpatiŽnten (CNK).

In 1999 heeft het KWF in het kader van zijn 50-jarig

jubileum voor het eerst een Kanker Herdenkingsdag

georganiseerd. De behoefte aan en belangstelling voor

deze dag bleek zo groot dat ook dit jaar is besloten zo'n

landelijke bijeenkomst te organiseren.

De belangrijkste taak van het KWF is het financieren van

wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is het KWF als

maatschappelijke organisatie actief op het gebied van

voorlichting en patiŽntenbegeleiding. Kanker is een ziekte

die diep ingrijpt, niet alleen in het leven van de patiŽnt,

maar ook in dat van allen die erbij betrokken zijn. Het KWF

steunt daarom activiteiten voor patiŽnten en naasten. Om

diezelfde reden geeft het KWF nabestaanden van

kankerpatiŽnten gelegenheid om samen met anderen stil

te staan bij hun verlies. De behoefte hieraan is ook

gebleken binnen de CNK.

Het programma van de Herdenking duurt van 19.00 tot

20.30 uur en bestaat onder andere uit gesproken

herinneringen van nabestaanden. Deze worden

afgewisseld met momenten van stilte en muzikale

bijdragen van o.a. het koor van de Daniel den Hoedkliniek

uit Rotterdam. De bijeenkomst wordt geleid door Violet

Falkenburg. Na afloop is er tot 21.00 uur gelegenheid om

met elkaar in de foyers na te praten. Ook vrijwilligers van

de CNK en van andere organisaties, alsmede

medewerkers van het KWF zijn beschikbaar voor een

gesprek.

De bijeenkomst in Muziekcentrum Vredenburg is bedoeld

voor nabestaanden van kankerpatiŽnten en is vrij

toegankelijk. Er is plaats voor ruim 1200 personen.

Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden. Een

folder met aanmeldingskaart is onder meer verkrijgbaar bij

het KWF, bibliotheken, apotheken en

levensbeschouwelijke instanties. Voor degenen die de

bijeenkomst niet kunnen of willen bijwonen, bestaat de

mogelijkheid een herinneringskaart met een tekening, foto

of gedicht in te zenden. Alle kaarten en bijdragen krijgen

tijdens de Herdenkingsbijeenkomst een plaats in het

Muziekcentrum.

 

Matthijs van Engelen

Pers & Internet

 mvengelen@kankerbestrijding.nl ]

_____________________________________________________