Persbericht

Den Haag, 3 november 2000

Per 1 december 2000

Crematorium Jonkerbos sluit zich aan bij 'de Facultatieve Groep'

Het Nijmeegse Crematorium Jonkerbos sluit zich per 1 december 2000 aan bij 'de Facultatieve Groep'. Door deze samenwerking is het voor ‘Jonkerbos’ mogelijk om de kwaliteit en continuďteit ook in de toekomst te waarborgen.

Het Crematorium Jonkerbos heeft sinds de oprichting in 1984 een uitstekende reputatie in de regio Nijmegen opgebouwd. Jaarlijks worden er in het crematorium, dat twee aula’s en drie koffiekamers heeft, zo'n 1.400 crematies verzorgd.

Strengere eisen

Aan de exploitatie van een crematorium worden voortdurend andere eisen gesteld. Niet alleen moet er ingespeeld worden op de veranderende vraag van nabestaanden naar steeds meer specifieke dienstverlening tijdens en na een crematieplechtigheid, maar ook op technisch vlak zullen zéker ook in de toekomst steeds strengere milieueisen aan een crematorium worden gesteld. Eisen waarop door een ‘alleenstaand’ crematorium moeilijker ingespeeld kan worden.

Door de samenwerking kan het Crematorium Jonkerbos slagvaardiger de toekomst in. Dat komt niet in de laatste plaats, omdat 'de Facultatieve Groep' - met het Crematorium Velsen (het eerste crematorium van Nederland uit 1913) en het Crematorium Dieren - jarenlange ervaring heeft op het gebied van crematie. Daarnaast beschikt de Groep onder meer over veel téchnische expertise.

'De Facultatieve Groep'

De basis van 'de Facultatieve Groep' werd in 1874 gelegd met de oprichting van de huidige Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Inmiddels levert 'de Facultatieve Groep' door middel van zelfstandige werkmaatschappijen, hoogwaardige producten en diensten op het gebied van crematie, milieubeheer en verbrandingstechniek, memorials, automatisering, verzekeringen en communicatie. Het hoofdkantoor van 'de Facultatieve Groep' is gevestigd in Den Haag.

Voor meer informatie:

Facultatieve Media (Th.A.M. de Natris): 070 – 351 88 15