[FrontPage Resultaten opslaan-onderdeel]


 

Logo UID

Uitvaart Internet Diensten

Vragenlijst ten behoeve van verbetering van de Internetsite www.crematorium.nl

 

Mochten er problemen zijn met het invullen van deze lijst of heeft u vragen hierover mail dan naar info@crematorium.nl

 

1.  Uw gegevens
 
         Ze worden alleen gebruikt indien er vragen zijn over de ingevulde gegevens (b.v. wij dachten dat het crematorium een ander
           contact e-mail adres had of u heeft specifieke opmerkingen gemaakt etc., waarover wij graag iets meer willen weten).

Naam (invuller vragenlijst)
Naam crematorium
Contact E-mail adres Crematorium 

2. Was u al op de hoogte van het bestaan van www.crematorium.nl ?

    Ja
   
Nee
  
 

3. Heeft u de website www.crematorium.nl wel eens bezocht?

               ja
               nee


4.  Wat vindt u essenti"ele zaken die op de website www.crematorium.nl zouden moeten staan?
  

               Ons crematorium
                      Als uw crematorium bij ons vermeld wordt wat zou daar dan moeten staan:
                        Naam crematorium
                        Adres (straatnaam, postcode, vestigingsadres)
                        Telefoonnummer
                        Faxnummer
                        Adres van de website van uw crematorium
                        Ongeveer een vermelding zoals wij die nu doen op http://www.begraafplaats.org/uitvaartindex/info.html?ID=145
                        Een Google kaart met kaart en locatiegegevens van uw crematorium
                        
                          Hieronder aan te geven en nog niet hierboven beschreven gegevens over uw crematorium           
                        
                       

5. Bent u in de toekomst ge"interesseerd in een adres/link vermelding op www.crematorium.nl

             ja
             nee
               5. Wat vindt u van onze andere 3 onafhankelijke websites:

         www.uitvaartinformatie.nl en www.uitvaart.org
              
goed
               matig
              
moet verbeterd worden
                    

                           Heeft u punten van verbetering c.q. suggesties over wat u op deze website mist en wat wij wel zouden moeten hebben?

                             


        www.rouw.nl 

              goed
             
matig
             
moet verbeterd worden
                    

                           Heeft u punten van verbetering c.q. suggesties over wat u op deze website mist en wat wij wel zouden moeten hebben?

                             

 

         www.begraafplaats.org en www.begraafplaats.net
            
goed
             matig
            
moet verbeterd worden
                    

                           Heeft u punten van verbetering c.q. suggesties over wat u op deze website mist en wat wij wel zouden moeten hebben?

                             


      


Als u klaar bent met het invullen van de vragenlijst dan kunt u hieronder op de button versturen klikken.
Alvast bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!

 

Persbericht
 

Verlies en rouw wereldwijd'.

kinderen.jpg (37036 bytes)avvl.jpg (20255 bytes) joden.jpg (22695 bytes) 

 

Op 13 september 2000 organiseren COS Gelderland en Odyssee Maatschappelijke Ontwikkeling de conferentie ‘Verlies en rouw wereldwijd'. De conferentie vindt plaats op Landgoed de Holthurnsche Hof in Berg en Dal en duurt van 9.30 uur tot 17.00 uur. Tijdens zeven lezingen en acht workshops krijgt u uitgebreide informatie over thema’s benaderd vanuit verschillende culturen.

De onderwerpen van de lezingen zijn:

·         Aandacht voor migrantengroeperingen in het Uitvaartwezen.

·         Hindoes, rituelen in woord en beeld.

·         Verlies en rouw bij moslims: wet en werkelijkheid.

·         Interculturele vergelijking verlies en rouw tussen Afrika en Europa, met speciale aandacht voor de positie van vluchtelingen uit Afrika.

·         Interculturele vergelijking verlies en rouw tussen Centraal-Azië en Europa, met speciale aandacht voor de positie van vluchtelingen uit Centraal-Azië.

·         Omgaan met verlies en rouw onder Molukkers in Nederland.

·         Verlies en rouw in West-Afrika.

De workshops gaan over:

·         Op zoek naar algemeen religieuze dodenrituelen.

·         Kinderen helpen bij verlies en rouw

·         Riten en gebruiken rondom de dood in het Jodendom.

·         Bewustwording rondom rouw en dood in Chili, toegelicht vanuit de Indiaanse ‘Diaguita-cultuur’.

·         Op zoek naar een nieuwe balans tussen ‘hoe het hoort’ en ‘hoe u het wilt’. (Humanistische Verbond)

·         Helende stem en muziek in een stervens- en rouwproces.

·         Vruchtbaarheidsproblemen, miskramen en doodgeboorte zijn thema’s die mensen raken. Hoe?

·         Hoe gaan wij om met verlies en rouw bij vluchtelingen met diverse culturele achtergronden?

Verder is er een algemene inleiding over rouw en verlies vanuit een interculturele invalshoek. De dag wordt opgeluisterd met muziek. Er zijn informatiestands en er is een fototentoonstelling ‘Rituelen rond de dood’ te bezichtigen.

Deelnemersprijs professionelen ¦195,00 en vrijwilligers ¦75,00.

Voor een volledig programma en antwoordkaart kunt u contact opnemen met COS Gelderland, tel. 024-3233018.

 

logo met verwijzing naar achtergrond van de uitvaartsiteterug naar www.uitvaart.org