Persbericht
Studiedag Lijkbezorging
 
Dit najaar wordt de evaluatie van de Wet op de lijkbezorging door de minister van Binnenlandse Zaken verwacht. De evaluatie zal voorstellen tot wijziging van de wet- en regelgeving omvatten.
Bekend gemaakt wordt ook welke wensen en verwachtingen de diverse brancheorganisaties in dit kader naar voren hebben gebracht.

Wat zijn de ervaringen met de in 1999 ingevoerde CAO voor het uitvaartwezen?

Eind 2000 publiceert de LOB een praktische handleiding voor begraving, opgraving en ruiming.
Hoe kan de uitvaartbranche praktisch profiteren van nieuwe technische ontwikkelingen zoals
e-commerce en telecommerce?

De uitvaartbranche professionaliseert. Dat geldt ook voor de marketing van crematoria en begraafplaatsen en hun relatie met uitvaartondernemers. In de workshops wordt ingegaan op ervaringen met een relatieprogramma voor uitvaartondernemers en het op de wensen van het publiek inspelen door begraafplaatsen.

Doelgroepen
Het congres Lijkbezorging is primair bestemd voor uitvaartverzorgers en bestuurders en beheerders van gemeentelijke of kerkelijke begraafplaatsen. Daarnaast is de informatie bijzonder interessant voor ambtenaren bij gemeenten en overheid, toeleveranciers in de uitvaartbranche en medewerkers in de medische en maatschappelijke sector.

Vorm en inhoud
In een drietal inleidingen worden de volgende thema's besproken:
 • De evaluatie van de Wlb
 • Kanttekeningen bij de evaluatie van de Wlb
 • Praktijkervaringen met de CAO voor het uitvaartwezen
Ter afsluiting wordt u de gelegenheid geboden vragen te stellen.

In het middaggedeelte worden 2 parallelsessies gehouden. Per sessie kunt u kiezen uit één onderwerp.
1. Telecommerce: e-commerce, WAP en naambellen
2. LOB-handleiding voor opgravingen en ruimingen
3. Marketing voor uitvaartondernemers / crematoria
4. Marketing en begraafplaatsen

Tijdens de parallelsessies zijn er ruime mogelijkheden voor discussie en het stellen van vragen.
U bepaalt zelf welke parallelsessies het beste aansluiten bij uw dagelijkse praktijk en informatiebehoefte. Uw keuze kunt u aangeven op de aanmeldingskaart.

Datum: 13 december 2000
Tijd: 09.15 - 16.30 uur
Plaats: RAI Congrescentrum te Amsterdam
Kosten: fl. 595,- excl. BTW per persoon,
fl. 495,- excl. BTW per persoon vooor LOB-leden,
incl. koffie/ thee en documentatie

Bestemd voor:
 • uitvaartverzorgers
 • begraafplaatsbeheerders
 • kerken en kerkgenootschappen
 • toeleveranciers voor de uitvaartbranche
 • ambtenaren algemene, juridische en burgerzaken bij gemeenten
 • beleidsmedewerkers van ministeries
 • medewerkers in medische en maatschappelijke sectoren
 • directie en medewerkers verpleeg-, bejaarden- en verzorgingshuizen

Onderwerpen:
 • De evaluatie van de Wlb
 • Kanttekeningen bij de evaluatie van de Wlb
 • Praktijkervaringen met de CAO voor het uitvaartwezen
 • Telecommerce: e-commerce, WAP en naambellen
 • LOB-handleiding voor opgravingen en ruimingen
 • Marketing voor uitvaartondernemers / crematoria
 • Marketing en begraafplaatsen

Dagvoorzitter:
Mr. W.G.H.M. van der Putten, directeur Stichting Grafzorg Nederland,
juridisch adviseur, voorzitter LOB, Wassenaar

Sprekers:
Drs. M.C.M. Jonkers, beleidsmedewerker afdeling Bestuur en Wetgeving,
Directoraat-generaal Openbaar Bestuur, Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Den Haag
Mr. T. Sprenger, hoofd gemeentelijke begraafplaatsen, directeur crematorium Haarlem i.o., bestuurslid LOB, Haarlem
Drs. M. de Gee, directeur Uitvaartzorg, UNC Holding b.v., Zaandam
Drs. P.A. van Schaik, directeur, Uitvaart Communications, Amsterdam
C.A. Hollestelle, manager, begraafplaats Oud Eik en Duinen, bestuurslid LOB, Den Haag
M. Smith, marketing manager, Monuta Uitvaartverzekering en verzorging, Apeldoorn
Ing. J. Schouten, manager Service & Marktonderzoek, Coöperatie PC, Amsterdam

Voor meer informatie; Nicol de Voor, congrescoordinator, tel. (0320)23 77 17