Perbericht Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds

Amsterdam/Driebergen, 6 december 2000

ENORME BELANGSTELLING VOOR START AANPLANT KANKERHERDENKINGSBOS

In aanwezigheid van 3000 belangstellenden wordt komende zaterdag 9 december om 11.30 uur in de boswachterij Roggebotzand van Staatsbosbeheer bij Dronten begonnen met de aanplant van het Koningin Wilhelminabos ter nagedachtenis aan dierbaren die aan kanker zijn overleden. Ruim 12.000 mensen hebben een boom besteld. De Contactgroep Nabestaanden KankerpatiŽnten plant met behulp van een speciale kraan als eerste boom een 50-jarige eik. De initiatiefnemer van het bos is de Stichting Nationale Boomfeestdag. Staatsbosbeheer schenkt het bos aan de Nederlandse Kankerbestrijding/ Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), dat in 1999 stilstond bij haar 50-jarig bestaan. De aanleg van het bos zal in mei 2001 zijn voltooid. Delegaties nabestaanden uit elke provincie onthullen 12 glaspanelen met totaal 5000 namen van mensen voor wie in het bos een herdenkingsboom geplant wordt. Hierna wordt een minuut stilte in acht genomen. Twee glaspanelen zijn naamloos: zij herinneren aan overleden kankerpatiŽnten die niet bij naam in het bos worden genoemd. De delegaties planten vervolgens 12 Millennium-bomen (Tilia 'Millennium Boomfeestdag' ģ). De panelen en bomen staan als symbool van eenheid in cirkels rondom een beeld van Koningin Wilhelmina van de beeldhouwer Willem Verbon. Het wordt tijdens de plechtigheid onthuld door KWF- voorzitter mr.dr. M. Oosting, ir. A. de Gelder, Regiohoofd Staatsbosbeheer Flevoland/Overijssel en Peter J. Derksen, directeur van de Stichting Nationale Boomfeestdag, tevens initiatiefnemer van het Koningin Wilhelminabos en ontwerper van de herdenkingsplek.

Aan de bijeenkomst wordt verder meegewerkt door kinderen die tijdens de Tweede Kanker- herdenkingsdag op 8 september jl. in Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht symbolisch de eerste bomen van het herdenkingsbos hebben geplant. Ook zullen Rinke en Wietske Schroor en Edith de Witt hun lied 'Liefstelief' zingen, ter nagedachtenis aan de moeder van Edith. Als afsluiting van de bijeenkomst in het Roggebotzand draagt Annemieke Koomen (15), van wie een zusje aan kanker is overleden, het gedicht 'Tuin' voor van Toon Hermans, waarin de symboliek van het Koningin Wilhelminabos wordt verwoord. Als start van het planten van de 12.000 herdenkingsbomen zullen honderden genodigden zelf hun herinneringsboom planten.

De naamgeving van het bos is een eerbetoon aan Koningin Wilhelmina. Zij bestemde het Nationaal Geschenk dat in 1948 werd bijeengebracht vanwege haar Gouden Regeringsjubileum, voor de kankerbestrijding in ons land. Daarmee legde zij de grondslag voor de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Het bos in het Roggebotzand is ontworpen door Carolien van de Bles en Linda Hollander in het kader van hun afstudeeropdracht voor de opleiding Tuin-en Landschapsarchitectuur aan Hogeschool Larenstein te Velp.

Staatsbosbeheer ziet in het Koningin Wilhelminabos een symbool voor de eenheid tussen mens en natuur. Wandelend je gedachten kunnen laten gaan in de natuur vergroot deze verbondenheid. Dit is het uitgangspunt van Staatsbosbeheer.

De glaspanelen zijn geschonken door Saint-Gobain Glass Nederland en de Millenniumbomen en oude eik door respectievelijk Bomenland Schiphorst en BSI-Baarn.

In de toekomst blijft het mogelijk in het Koningin Wilhelminabos bomen te laten planten ter herinnering aan dierbaren die aan kanker zijn overleden. Voor nadere informatie kan men contact opnemen met de Stichting Nationale Boomfeestdag in Driebergen (tel. 030-69 26 126) of de KWF-website (www.kankerbestrijding.nl) raadplegen.