Nieuwsoverzicht uit de vak- en nieuwsbladen

Week 50, 11 december 2000 t/m
 17 december 2000

overzicht eerdere uitgaven

naar homepage

De Terebinth, september 2000, blad van de vereniging tot herstel van zorg rond dood en rustplaats
In het blad veel verenigingsnieuws met o.a. nieuws uit de regio's, boekbesprekingen, excursies en agenda. En daarnaast een tweetal artikelen:

De klankbordgroep als funerair poldermodel
Wim Kappers: In dit artikel zet de schrijver uiteen hoe gemeenten en beheerders de laatste jaren het voortouw nemen voor het behoud van begraafplaatsen. In het nog niet zo lange verleden was dat veelal iets voor burgers en stichtingen. Het beleid voor begraven en cremeren wordt nu geformuleerd in samenspraak met de uitvaartbranche en burgers. Deze klankbordgroep fungeert als funerair poldermodel.
Excursies: Funeraire reis naar Duitsland en TsjechiŽ
Verslag van de funeraire reis welke deze zomer werd gehouden naar Praag, met stops in Duitsland en TsjechiŽ (red.: In de zomervakantie van 2001 wordt weer een soortgelijke reis georganiseerd).

Relevant, extra editie van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie), jaargang 26, december 2000
Tweede kamer neemt euthanasiewet aan
In deze extra editie o.a. aandacht voor: Verslag marathondebat in de Tweede Kamer. Minister Borst over dementie en euthanasie. Reacties in Nederland en uit het buitenland op de wet.

Volkskrant, 13 december 2000, Wat doe je met een op straat gevonden bot?
Evan Nyst: Artikel over de her en der gevonden botten bij opgravingen in Amsterdam zoals laatst bij het Hortusplantsoen. Het blijkt dat zich over heel Amsterdam verspreid in de loop der eeuwen/jaren verschillende oude begraafplaatsen zijn bebouwd en of niet goed geruimd. Over de bestemming van de gevonden botten blijken veel misverstanden te bestaan tot en met bij de politie. Het is echter mogelijk om de gevonden botten bij een begraafplaats af te geven, de botten worden aldaar in een ossuarium ook wel beenderenkuil of knekelhuis genoemd begraven.

Volkskrant, 14 december 2000, Enorm gesjouw met botten
Een pagina groot artikel met foto's naar aanleiding van de tentoonstelling: De weg naar de hemel". Op deze tentoonstelling worden reliekhouders (reliek= beender of ander overblijfsel van een heilige) van over heel de wereld tentoongesteld zijn in De Nieuwe Kerk te Amsterdam en museum Catharijne Convent in Utrecht van 16 december tot en met 22 april

Friesch dagblad, 14 december, Rouwverwerking op het net 
Frits de Jong: In het artikel worden allerlei internetsites die iets te maken hebben met dood, rouw gedenken etc. besproken.

Verslag congres Lijkbezorging (Vermande Studiedagen) van 13 december 2000.
Red.: De ochtend op dit redelijk bezocht congres (ruim 150 bezoekers) had een interessant programma. Vooral de evaluatie van de Wet op de Lijkbezorging (WLb) en kanttekeningen bij de evaluatie van de WLb waren voor eenieder die werkzaam is in de uitvaartbranche interessant. De middag was echter wat vervreemdend, maar ik hoorde dat bij meerdere bezoekers. Ik ben die middag op workshops Telecommerce; e-commerce, WAP en naambellen van Peter van Schaik en later bij de workshop Marketing en begraafplaatsen van J.G. Schouten geweest. Bij beiden trof het mij dat een groot gedeelte van hun workshop gericht was op www.sterfgeval.nl (c.q. de hier aangeboden telefoondienst) en respectievelijk www.uitvaart.nl (en aanverwante sites als www.grafwinkel.nl etc.) en dat het naast dat het enigszins informatief was over het onderwerp er -niet eens meer tussen de regels door- wel op gewezen werd dat eigenlijk alleen zij/die site dat soort dienstverlening konden geven. Dit alles verbaasde me, daar de LOB zelf een site heeft namelijk www.begraafplaats.nl en er veel meer dienstverleners zijn die soortgelijke dienstverlening en of informatie kunnen leveren, om nog maar niet te spreken over het feit wat moeten een groot deel van de LOB leden: begraafplaatsbeheerders c.q. -medewerkers met een 008-sterfgeval telefoondienst??? Want dat is volgens mij slechts iets voor uitvaartondernemers en consumenten!!! In die zin denk ik dat over wap/gpsr/umts etc. wellicht beter door een of andere tel/internetprovider had kunnen worden gesproken en dat zij de toehoorders op de mogelijkheid hadden kunnen wijzen er gebruik van te maken zoals Van Schaik dat bijvoorbeeld doet of hoe dit zelf te gaan doen of hoe er gebruik van te maken binnen je eigen setting op b.v. de begraafplaats/gemeente etc. Het marketingverhaal over begraafplaatsen was geheel gericht op Internet, het is goed dat daar over verteld wordt, over de mogelijkheden daarvan etc., maar wellicht was het beter geweest hier iemand te laten spreken over hoe je met je begraafplaats gebruik kunt maken van Internet en welke mogelijkheden het biedt, hoe je het zelf kunt doen etc. etc. Daarnaast is marketing van een begraafplaats via Internet slechts een van de vele mogelijkheden. De 4 P's (Place, Product Price en Promotion) van marketing bieden natuurlijk meer mogelijkheden dan internet, in die zin vond ik het een zeer beperkt verhaal over marketing, terwijl er wel de suggestie vanuit ging bij de agenda dat het ging over marketing en daarvan een klein deel over Internet. Beter was hier de titel geweest: "Hoe promoot ik mijn begraafplaats via Internet" en als dan www.begraafplaats daar een prominente rol in had gespeelt was dat logisch geweest want dat is de site van het LOB. Nu werd er voornamelijk ingezoomd op www.uitvaart.nl , www.condoleance.nl en www.grafwinkel.nl van eigenaar Peter van Schaik. Het is zoals ik dan ook van enkele bezoekers hoorde; ik moet betalen voor een bijna volledig reclamepraatje, i.p.v. dat zij mij betalen voor het aanhoren ervan!

Bezoek de internetsite van:
Naar Uitvaartmedia homepage