Nieuwsoverzicht uit de vak- en nieuwsbladen

Week 47, 20 november 2000 t/m
 26 november 2000

overzicht eerdere uitgaven

naar homepage

Leeuwarder Courant,16 november 2000, Graf in Boornberg was schuilplaats voor joden
Artikel over de familie Paulusma die in de oorlog verscheidene joodse onderduikers en geallieerden het leven redde. Max en Noes van Leeuwen hoorden daar bij. Deze twee joodse onderduikers hebben in de oorlog verscheidene benauwde uurtjes doorgebracht in een bedompt en donker graf op de begraafplaats in Boornberg. De familie Paulusma had daar een boerderij vlakbij en als er gevaar dreigde konden Noes en Mac onderduiken in het graf.. De familie Paulusma heeft voor hun hulp de Yad Vashem-onderscheiding gekregen.

Leeuwarder Courant, 16 november 2000, Plan voor sterfhuis in Leeuwarden
De Stichting pallet voor wonen, zorg en welzijn ouderen wil in Leeuwarden een hospice opzetten. Het plan bevindt zich nog in en pril stadium. Het sterfhuis zal deels draaien op vrijwilligers en men probeert tevens geld los te krijgen via de AWBZ om professionele hulp te financieren.

Leeuwarder Courant, 17 november 2000, Urnenmuur strandt op vandalisme
Uit angst voor vandalen komt er geen urnenmuur op de begraafplaatsen in Buitenpost. In het verleden zijn er wel eens bloemen of houders van graven gestolen hetgeen pijnlijk is voor de nabestaanden. Het omgooien of vernielen van urnen is dermate erg, dat de stichting die de begraafplaatsen beheert, geheel van de oprichting van een dergelijke muur afziet.

 

 

Bezoek de internetsite van:
Naar Uitvaartmedia homepage