Nieuwsoverzicht uit de vak- en nieuwsbladen

Week 45, 6 november 2000 t/m
 12 november 2000

overzicht eerdere uitgaven

naar homepage

Uitvaartwezen, onafhankelijk vakblad voor de uitvaartbranche, nr. 11, november 2000
In het tijdschrift: Actueel: Geschonden grafrust. Langer opbaren. Portret dit keer: Begeleidster van Oncologiepatienten en hun partners: Connie van Rijn. Agenda. Lokale nieuwsflitsen, Verenigingsnieuws van de NUVU, nog veel nieuws over de afgelopen uitvaartbeurs en een tweetal hoofdartikelen:
Van Balseming naar restorative art
Edward C. Johnsone: Daar waar de Nederlanders de eerste aanzet tot de moderne techniek van balsemen maakte, ontwikkelden de Amerikanen het balsemen tot een haast op zichzelf staand metier: 'restorative art'. Een impressie van die ontwikkelingen.
Is doorberekening van politiekosten terecht?
Frank Mutter: Iemand die dood op straat ligt wordt overgebracht naar een mortuarium. Lijken van onbekende doden die ernstig verminkt zijn worden gerestaureerd voor een confrontatie met nabestaanden. Dit alles gebeurt vaak in opdracht van de politie. Soms krijgen nabestaanden daarvoor een rekening. Is dat terecht?

Leeuwarder Courant, 6 november 2000, Grafzerken scheef door bomen
De bomen rond de gemeentelijke begraafplaats in Wommels richten vel schade aan, door hun voortwoekerende wortels. Om daar een einde aan te maken heeft de gemeente besloten de bomen te rooien. Hierdoor komt ook extra ruimte vrij voor nieuwe graven. De bomen worden vervangen door coniferen.

Leeuwarder Courant, 6 november 2000, Begraafplaats mag groter
De Algemene Begraafplaats in Beesterzwaag kan eindelijk uitbreiden. De gemeente heeft de extra grond van de Corneliastichting kunnen overnemen. De Corneliastichting wilde dit eerst alleen doen als ze elders een woning mocht bouwen. De gemeente was het daar niet mee eens en begon een onteigeningsprocedure. De stichting wilde dit voorkomen en ging uiteindelijk toch akkoord.

Volkskrant, 6 november 2000, Uitvaartbranche heeft laptop nog niet onder de knie
Ook uitvaartondernemers gaan eindelijk digitaal. Met de nodige schroom. Binnen nu en 2005 zal de helft van hen een laptop meenemen als ze bij een klant op bezoek gaan. Zo blijkt uit de enquête van het vakblad UITVAART. De andere helft peinst er niet over en ziet ook niets in andere vernieuwingen als digitale uitvaarten etc.. Minister Jorritsma probeerde in September de uitvaartondernemers nog op te porren: "Ik krijg net iets te vaak signalen dat uw branche nou niet bepaald het toppunt van dynamiek en openheid is"

Verschillende kranten, 8 november 2000, Donorformulier wordt eenvoudiger
ANP; Het huidige donorformulier wordt door veel mensen als te ingewikkeld beschouwd. Er zal dan ook een eenvoudiger formulier komen waarop mensen hun wensen kenbaar kunnen maken.

Leeuwarder Courant, 11 november 2000, Fries domineert In Goutum Crematorium
De top tien zoals die gisteren door uitvaartverzekeraar DELA is uitgebracht is op geen stukken na representatief voor Friesland (red.: DELA zit hoofdzakelijk in het zuiden met eigen crematoria). Uit die gepubliceerde top tien zijn er slechts twee terug te vinden in de top tien van Goutum. Van de meest gedraaide liederen in Goutum zijn er 4 Friestalig. Meest gedraaide liederen in Goutum zijn: 'It Heitelân gevolgd door It Aldershûs en op 3: Time say Goodbye door Andrea Bocelli en daarna weer twee Friestaligen: 'De Wâldsang en Grutte grize fûgel van Frederika Kleefstra.

Leeuwarder Courant, 11 november 2000, Hogere tarieven graf in Harlingen
De begrafenis-tarieven in Harlingen gaan met f 500,- omhoog. Een begrafenis zal geen f 300,- maar f 800,- gaan kosten. B & W doen dit voorstel aan de raadscommissie omdat de algemene begraafplaats kampt met een niet aflatend exploitatietekort van f 120.000,- Voor wat betreft de onderhoudskosten van f 965,- loopt men wel redelijk op met andere Friese gemeenten.

 

 

Bezoek de internetsite van:
Naar Uitvaartmedia homepage