Nieuwsoverzicht uit de vak- en nieuwsbladen

Week 43, 23 oktober 2000 t/m
 29 oktober 2000

overzicht eerdere uitgaven

naar homepage

Leeuwarder Courant , 24 oktober 2000, Hulp nabestaanden zelfdoding schiet vaak tekort
Aukje Mulder: Op zelfdoding rust een taboe. Zelfs huisartsen en pastores weten vaak niet met de gevoelens van nabestaanden om te gaan. De werkgroep Nabestaanden na Zelfdoding in Friesland heeft nog veel werk te verzetten. Citaat: "Het is fout, vinden twee leden van de werkgroep om nabestaanden geen toestemming te geven om nog iets van de overledene te zien Al is het maar een stukje haar of een hand, zodat je echt weet dat het je man of vriend is die je begraaft"!

Verschillende kranten, 24 oktober 2000, Uitvaartprijs voor handafdruk dode
ANP: Een handafdruk van een overledene. Met dit nieuwe product heeft uitvaartverzorger Van Der Stappen in Geldrop een prijs gewonnen. Sinds begin dit jaar heeft het Brabantse bedrijf al circa honderd afdrukken geleverd aan nabestaanden.

Volkskrant , 24 oktober 2000, Nog zijn de oorlogsgraven in goede staat
Anneke Kranenberg: artikel over de oorlogsgraven welke onder beheer vallen van Groot BrittaniŽ. Er dreigt namelijk een rigoureuze korting op het budget waardoor er ontslagen moeten gaan vallen bij de 77 mensen, die over de hele wereld Engelse oorlogsgraven onderhouden.

Verschillende kranten, 27 oktober 2000, Kind vindt schedels en beenderen
ANP: Een kind heeft bij het Hortusplantsoen in Amsterdam in een berg aarde een groot aantal schedels en menselijke botten gevonden. Op deze plaats lag twee eeuwen geleden een begraafplaats. Door werkzaamheden aan het riool zijn de resten boven gekomen.

Verschillende kranten, 27 oktober 2000, Mummie ontdekt in Pakistan
Bij een inval in een woning is de politie op een 2600 jaar oude mummie gestuit. Volgens de wetenschap is de mummie van onschatbare waarde. De inscripties in de kist zijn in het Perzisch opgesteld, terwijl het mummificeren alleen in Egypte gebeurde. Mogelijk was de prinses in de kist een Egyptische die met een Perzische prins getrouwd was.

 

 

Bezoek de internetsite van:
Naar Uitvaartmedia homepage