Nieuwsoverzicht uit de vak- en nieuwsbladen

Week 41, 9 oktober 2000 t/m
 15 oktober 2000

overzicht eerdere uitgaven

naar homepage

Relevant, kwartaalblad van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie), nr. 4, 2000
Vaste rubrieken: Agenda, brieven, kort, buitenland, media,
commentaar, boeken en diensten van de vereniging.
Verder in het blad een drietal hoofdartikelen:
Antwoorden regering op kamervragen reden tot ongerustheid
Hans van Dam: Meer dan 500 vragen stelden de Kamerleden naar aanleiding van het wetsvoorstel euthanasie. Halverwege de zomer kwamen de ministers van Volksgezondheid en Justitie met de antwoorden.
Ik rook tot afscheid nog een sigaartje
Marleen Swennes: N. J. Deurloo: zo ondertekende hij zijn afscheidsbrieven. Zijn hele leven wist hij dat hij zelf zijn einde wilde bepalen. Hij wilde daar niet om hoeven te vragen als hij het zelf niet meer zou kunnen. Daarom beŽindigde hij, toen hij nog kerngezond was, zelf zijn leven. Voor zijn kinderen kwam zijn dood te vroeg, maar voor hem was dit de beste manier.
'Wij leggen een brug tussen praten over euthanasie en de praktijk
Hans van Dam: In de serie over regionale toetsingscommissies een gesprek met Guy Widdershoven, hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg aan de universiteit Maastricht en lid van de regionale toetsingscommissie 's Hertogenbosch. Widdershoven ziet de commissie niet alleen als een toetsingsinstrument, maar vooral ook als mogelijkheid om de kwaliteit van besluitvorming rondom euthanasie waar mogelijk te verbeteren. 'Communicatie is voor mij het sleutelwoord'. 

Leeuwarder Courant , 9 oktober 2000, Franeker voogden inspecteren Yda's graf
2 foto's met begeleidend artikel. Douwe Wijnbrands: Elk jaar maken Franeker diaconievoogden een tochtje naar Kimswerd. Ze inspecteren de grafkelder waarin Yda van Tiara, een adellijke dame, in 1694 is bijgezet. Zaterdag deden ze dat -misschien wel voor het laatst- nog eens in de stijl van de zeventiende eeuw.

Leeuwarder Courant , 13 oktober 2000, It peilleaze fertriet fan in ‚lderpear
In de serie GrÍfstiennen fertelle in ferhael, dit keer over een grafsteen waarop maar liefst 5 kinderen betreurt worden door hun ouders. 4 van hen stierven tussen 4 en 21 december 1860, allen overleden te Beers.

 

Bezoek de internetsite van:
Naar Uitvaartmedia homepage