Nieuwsoverzicht uit de vak- en nieuwsbladen

Week 35, 28 augustus 2000 t/m
 3 september 2000

overzicht eerdere uitgaven

naar homepage

Leeuwarder Courant : 30 augustus 2000, Stervenhuis Sneek van start
Over vier weken start in Sneek het eerste Friese verblijf voor patiënten in hun laatste levensfase. Het zogenoemde hospice, waarin zoveel mogelijk de thuissituatie wordt benaderd, krijgt een plek in een vrijstaande vleugel van het zorgcentrum Dr. Wumkeshûs. Het provinciebestuur stelde hiervoor f 80.000 beschikbaar. In eerste aanleg is er plaats voor drie patiënten. Verzorging gebeurt door familie, vrienden en dertig vrijwilligers.

Verschillende kranten: 1 september 2000, Uitvaartmarkt in Den Haag
Op zaterdag 2 september a.s. wordt in de Grote Kerk te Den Haag de 2e Uitvaart Informatie Markt plaats. Tijdens deze uitvaartmarkt wordt informatie verstrekt over de uitvaart in de breedste zin van het woord. Zo'n 30 organisaties tonen deze dag wat er op het gebied van verzekeringen, kisten, grafmonumenten, crematoria, begraaf- plaatsen, grafbloemstukken, rouwdrukwerk, enz. allemaal mogelijk is
.

Verschillende kranten: 2 september 2000, Artsen leven wet donatie van organen slecht na
Maandelijks zouden artsen ruim tweeduizend maal het donorregister moeten raadplegen met de vraag of de overledene organen en weefsels wilde afstaan voor donatie.In de eerste helft van dit jaar is dit gemiddeld slechts 370 keer gebeurd. De beslissing over donatie wordt zo blijkt uit onderzoek van het Academisch Ziekenhuis Groningen, vaak overgelaten aan de nabestaanden, die meestal weigeren. Daarmee handelen ze in strijd met de wet omdat de wens van de overledene doorslaggevend is.

 

Bezoek de internetsite van:
Naar Uitvaartmedia homepage