Nieuwsoverzicht uit de vak- en nieuwsbladen

Week 31, 31 juli 2000 t/m
 6 augustus 2000

overzicht eerdere uitgaven

naar homepage

Verschillende kranten:  2 augustus 2000, Sterke daling wiegendood in Nederland
GPD: Steeds minder baby's overlijden door wiegendood. De afgelopen drie jaar is het aantal plotselinge sterfgevallen onder pasgeborenen gehalveerd. De Stichting Wiegendood denkt dat dit samenhangt met verminderde gebruik van dekbedjes. Deze kunnen volgens de stichting tot oververhitting leiden, in het uiterste geval met fatale afloop. Ook wordt door ouders minder gerookt in aanwezigheid van baby's.Roken wordt gezien als en risicofactor bij wiegendood.

Leeuwarder Courant: 4 augustus 2000, Vroege vondsten vertragen werk archeologen
De archeologische opgraving op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden heeft aanzienlijke vertraging opgelopen. Door onverwachte vondsten uit de middeleeuwse periode zullen de onderzoekers waarschijnlijk geen tijd hebben om een blik te werpen op de oudere grondlagen. Er liggen ook nog resten van mensen ondanks dat het kerkhof in de dertiger jaren geruimd is. Daarbij speelt ook een ethisch probleem: "Er staan hier mensen toe te kijken die in de wederopstanding geloven, dan kun je het niet maken bruut de schep in die skeletten te zetten. zegt opgravingsleider Koopstra. "het is niet mijn geloof, maar ik vind dat je de medemens niet tegen het hoofd moet stoten".

 

Bezoek de internetsite van:
Naar Uitvaartmedia homepage