Nieuwsoverzicht uit de vak- en nieuwsbladen

Week 28, 10 juli 2000 t/m
 16 juli 2000

overzicht eerdere uitgaven

naar homepage

Relevant, kwartaalblad van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie), nr. 3, 2000
Vaste rubrieken: Agenda, brieven, kort, buitenland, media, commentaar, boeken en diensten van de vereniging.
Verder in het blad een drietal hoofdartikelen:
Eerste jaarverslag toetsingscommissies
prof. dr. H.J.J. Leenen: In het artikel houdt prof. van Leenen het jaarverslag tegen het licht. Citaat: Naar mijn mening verdient het aanbeveling in de toekomst het accent vooral te leggen op de beoordeling vooraf van de arts.
Vertrouwen winnen vraagt tijd
Hans van Dam: Interview met juriste Reina de Valk- van Marwijk Kooy. Zij is voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie in Den Bosch en voorzitter van het landelijk overleg toetsingscommissies euthanasie. Citaat: Toetsing vooraf, zoals bepleit door prof. Leenen, vindt zij geen goed idee omdat daarmee volgens haar de eigen verantwoordelijkheid van de arts goeddeels vervalt.
De patient is weer bijgekomen, wat moet ik nu doen? De belangrijkste rol van de apotheker bij euthanasie
Hans van Dam: Bij ongeveer een op de vijf mensen die zelf een euthanaticum innemen, treden er complicaties op. Doorgaans moet een arts alsnog ingrijpen door het toedienen van de rest of andere middelen. Volgens Emeritus hoogleraar pharmacie en ziekenhuis apotheker Jan Glerum kan tijdig overleg tussen arts en apotheker over de keuze en dosering van het euthanatica problemen voorkomen.


Verschillende kranten: 14 juli 2000, Eskimomummie naar Groenland

ANP: Aan de jarenlange strijd tussen de regering van Groenland en het Westfries Museum in Hoorn om een eskimomummie is een einde gekomen. De Hoornse gemeenteraad heeft besloten dat de Inuk terug moet. maar eerst moet een DNA onderzoek aantonen dat de resten daadwerkelijk van een Inuk zijn.

Volkskrant: 14 juli 2000, Zware zerk maak gewrichten wrak
Sietse van der Hoek: Artikel n.a.v. de woensdag bekend gemaakte cijfers van het Lisv (Landelijk instituut sociale verzekeringen). Uit deze cijfers blijkt dat 2 op de 3 steenhouwers in de WAO beland. In het artikel ook een interview met de gebroeders Maes die al op 16 jarige leeftijd in het steenhouwersvak kwamen.

 

Bezoek de internetsite van:
Naar Uitvaartmedia homepage