Nieuwsoverzicht uit de vak- en nieuwsbladen

Week 27, 3 juli 2000 t/m
 9 juli 2000

overzicht eerdere uitgaven

naar homepage

Uitvaartwezen, onafhankelijk vakblad voor de
uitvaartbranche, nr. 6, juni 2000
In het tijdschrift: actueel: Vermist6en zijn na een jaar overleden. artsen respecteren regels euthanasie. Uitvaart op de maan. Portret dit keer: Grafdelver Ton Kelder. Agenda.Lokale nieuwsflitsen, Verenigingsnieuws van de NUVU en een viertal hoofdartikelen:
Tweede Cao ziet het licht
Jolanda Scholman: artikel over de cao voor het uitvaartverzorgingsbedrijf. Verliepen de onderhandelingen vorig jaar nog soepeltjes, dit jaar schoven maar liefst 6 partijen aan de onderhandelingstafel. Even leek het er op dat de partijen tot een overeenstemming zouden komen, maar op het laatst gingen de hakken toch in het zand. De vakbonden wilden o.a. de dragers in de cao opnemen, maar de werkgevers wilden hier niets van weten.
Noodzakelijke laatste zorg gedefinieerd
F.H.J. Mutter: Nadat eind 1999 de Hoge Raad had beslist dat de laatste zorg een verantwoordelijkheid was voor de ziekenhuizen maar die laatste zorg niet definieerde, zijn de partijen om de tafel gaan zitten en tot een compromis gekomen, Er zijn nu een tweetal lijsten gekomen met een omschrijving van de werkzaamheden/handelingen. Het zgn. A en B formulier.
ISO-certificering in uitvaartland
Eric Boekel: artikel over de certificering als middel om kwaliteit van processen in het bedrijf op peil te brengen en te houden in de uitvaartbranche. Dit is in de uitvaartbranche nogal wat laat op gang gekomen. Men verwacht echter dat uitvaartverzekeraars in de toekomst wellicht alleen nog maar met gecertificeerde bedrijven in zee wil gaan
Leven met de dood, vier eeuwen omgaan met de dood
H.L. Kok: verslag van de opening van de grootste en meest intensieve tentoonstelling met als onderwerp de dood/uitvaart die ooit in Nederland is gehouden (zie ook agenda). Het geheel wordt georganiseerd/gesponsord door de NUVA

Verschillende kranten: 5 juli 2000, Altijd onderzoek bij 'vreemde' dood kind
ANP: Artsen moeten kinderen die onder vreemde of onverklaarbare omstandigheden overlijden, kunnen onderzoeken om de doodsoorzaak vast te stellen. Mogelijk gaan speciale teams waarin o.a. een arts, rechercheur en een officier van justitie in kunnen zitten zich specifiek bezighouden met de 'duistere' omstandigheden waaronder en kind is doodgegaan.

Verschillende kranten: 6 juli 2000, Familie klaagt Zwolle aan voor grafschennis
De Zwolse familie Jobst heeft de gemeente Zwolle officieel aangeklaagd voor meineed en grafschennis. Het conflict gaat over het ruimen van een graf. Extern onderzoek toonde vorige maand aan dat het graf in 19998 is geruimd toen door een blunder een verkeerde persoon werd bijgezet in het graf.

Verschillende kranten: 7 juli 2000, Borst: duidelijkheid overlijdensverklaring
ANP: Artsen mogen alleen een verklaring voor een natuurlijke dood afgeven als zij overtuigd zijn van een natuurlijke doodsoorzaak. Bij twijfel moet er altijd een lijkschouwer komen. De minister wil hierover meer duidelijkheid omdat in de Wet op de Lijkbezorging het begrip 'natuurlijke doodsoorzaak' niet goed is omschreven.

Volkskrant: 8 juli 2000, Kind krijgt geen recht op euthanasie
Twaalf tot zestienjarigen die ongeneeslijk ziek zijn krijgen geen recht op euthanasie tegen de wil van hun ouders. Het kabinet heeft die passage uit de wet gehaald vanwege massaal verzet uit de Tweede Kamer en de medische wereld.

 

Bezoek de internetsite van:
Naar Uitvaartmedia homepage