Christelijke Symbolen
   
anker Anker, hart en kruis
Symbool van de voornaamste christelijke deugden: geloof, hoop en liefde.
Ook symboliseert het de band met Christus.
biddende handen Biddende handen
Biddende handen duiden meestal aan dat de overledene Christelijk was.
Christus aan kruis Christus aan het kruis
Symbool van het lijden van Christus tot verlossing van de mensheid en het geloof in de wederopstanding.
barmhartige Sameritaan De barmhartige Samaritaan
Symbool van onbaatzuchtige naastenliefde.
engeltje met vleugels Engeltje met vleugels
Het engeltje met vleugels komt vaak voor op Christelijke kindergraven. Het kopje is veelal afgeleid van Cupido. Het symboliseert het on- schuldige kind, dat als engel naar God vliegt.
kroon met palmtakken Kroon met kruis op palmtakken
Symbool van de koninklijke waardigheid van Christus. De palmtakken zijn een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem.
   
kruis in stralenkrans Kruis in stralenkrans
Symbool van de dag der opstanding
kruis Kruis
Het kruis is al een heel oud symbool, voor het een algemeen Christelijk symbool werd, was het het symbool van verzoening, synthese tussen hemel en aarde en de vier windrichtingen.
Als Christelijk symbool wordt het in verschillende vormen aangetroffen. Het Latijnse kruis komt het meest voor, vooral op Rooms-Katholieke begraafplaatsen. Vaak is het kruis ook de basisvorm van een Rooms- Katholieke begraafplaats.
kruis met lans en speer Kruis met lans en speer met azijnspons
Symbool van Christus met 2 van de lijdenswerktuigen die gebruikt zijn bij de kruisiging. Ze zijn de symbolen van pijn en smart.
miskelk Miskelk
De miskelk symboliseert de eucharistieviering. Dit symbool wordt vrijwel uitsluitend op priestergraven uitgebeeld.
bijbel Opengeslagen boek
Het opengeslagen boek duidt op de band van de overledene met de Bijbel, het boek der boeken. Het is tevens een verwijzing naar het boek waarin alle daden opgetekend zijn.
Een vouw in de bladzijde of een boekenlegger geeft meestal aan dat de persoon plotseling overleden is.
Russisch Orthodox kruis Russische (Griekse, Armeense) Orthodoxe kruis
Op de bovenste balk staat veelal: Jezus Christus, Koning der Joden. Veelal afgekort met: IXUJI (waarbij de J aan de U verbonden is).
Onderaan is een schuine balk die staat voor de 2 misdadigers die bij de kruisiging links en rechts van Jezus Christus hingen aan hun kruis. Links de moordenaar die Christus tot het laatst bleef bespotten en verloren ging en rechts de rover die om vergeving vroeg en behouden bleef.
vlammen, hart, doornen en anker Vlammen, doornen, hart en anker
De vlammen zijn het symbool van de liefde voor Christus. De doornen rond het hart zijn het symbool van de zonden die de mens heeft begaan. Het hart en het anker zijn de symbolen van liefde en hoop.
Hugenotenkruis
Het Hugenotenkruis heeft als hoofdbestandeel het Maltezer-kruis. Dit is het kenteken van de ridders van Malta. Dit is een geestelijke ridderorde uit de middeleeuwen. Het kruis heeft gelijke armen, met een wijd uiteenlopende top. Dit figuur is waarschijnlijk tot stand gekomen door vier pijlpunten naar het midden te keren. Het Maltezerkruis is door de Hugenoten aanvaard, omdat men wel Christenen wilde zijn, gekenmerkt door het kruis, maar niet door het 'Latijnse' kruis, het 'Roomse'.
Het Maltezerkruis werd gezien als symbool van de wedergeboorte. De acht punten stellen voor de acht zaligsprekingen uit het Evangelie naar MatheŘs (MatheŘs 5: 3-10).  De armen van het kruis worden verbonden door een krans van vier lelies of harten. Dit zijn de symbolen van reinheid en trouw. Het oorspronkelijke aanhangsel onderaan was een traan, dit teken stond symbool voor het lijden van de Franse protestanten. In 1688 werd de traan vervangen door een duif. Dit was het symbool van de Heilige Geest.
Symbool van een priester
Kelk met hostie die straalt (de Heer). De miskelk is  omhangen met een stola voorzien van een 2 kruizen en geplaatst op een achtergrond die de zon verbeeld (de wederopstanding) Deze achtergrond is voorzien van de Griekse letters Alpha (eerste letter Grieks alfabet=het begin) en Omega (laatste letter Grieks alfabet=het einde).

© U.I.D.