Beroep-, vereniging-, club-, genootschap- etc. symbolen
   
arts

Arts
Wordt veelal weergegeven zonder kruis eromheen.
Esculaap teken
Het teken is genoemd naar Aesculapius, de Romeinse benaming voor de Griekse god van de geneeskunst Asclepius. Hij was van oorsprong een arts, die later werd vergoddelijkt en als zoon van de zonnegod Apollo werd gezien. In de tempels die ter ere van Asceplius werden opgericht, werd hij meestal afgebeeld met staf en kronkelende slang. Priesterartsen hielden in de tempels slangen, die zij als het symbool van levenskracht zagen.

apotheker

 

 

Apotheker
Schaal en slang
Asclepius had twee dochters, Hygieia, de godin van de gezondheid, en Panakeia, de godin van de geneesmiddelen. Hygieia werd gewoonlijk getoond met een slang en een drinkschaal, een teken dat dikwijls in apotheken is te zien. In de naam Hygieia is bovendien het woord hygiene te herkennen, zoals in Panakeia het middel dat als oplossing voor alle kwalen kan dienen: het panacee.
jurist Juristen
Het zwaard in het symbool kan ook weergegeven worden door een geblindoekte vrouw (vrouwe justitia).

Leger des Heils

Leger des Heils
In de cirkel staat een kruis dat gedragen wordt door Christus, in de rand
van de cirkel staat: bloed en vuur. De cirkel zelf wordt omgeven door vurige tongen.
Mariniers Marine
De kroon wordt gedragen door een cirkel die gemaakt is van het touw dat eronder ligt. Het figuur in de cirkel draagt een staf en een schild. In het 'lint' onder het wapen staat: "Qua patet orbis' (zo wijd de wereld strekt).
Timmerman Timmerman
Weergegeven worden hier: rechthoek, houtboor, beitel, bijl en boomzaag.
Metselaar
Weergegeven door een troffel en een steenbeitel.
Metselaar
Hier weergegeven door een haak, steenbeitel, schietlood en troffel
Muzikant
Weergegeven door een harp, een luit en een muziekstandaard
Vrijmetselaars Vrijmetselaars
Het symbool van de vrijmetselaars word veelal alleen weergegeven d.m.v. het afbeelden van de winkelhaak en de passer. Deze twee gereedschappen zijn maatgevend (naast de waterpas, schietlood en lineaal). Ze leren de vrijmetselaar "haaks te werken" en evenwichtig door het leven te gaan.
imker (op algemene begraafplaats Winterswijk)

Imker
Bijenhouder In Nederland zowel beroepsmatig als als hobby beoefend.

Loodgieter (algemene begraafplaats Winterswijk) Loodgieter
Waterkraan, soldeerhamer/ijzer en vlam om het soldeerlood te smelten.
Steenhouwer Steenhouwer
Passer, steenbeitel en de karakteristieke ronde hamer
Hamer en sikkel symbool op graf van Gerrit Roorda in Tijnje (Fryslân) Hamer en Sikkel
Symbool van het communisme.
De hamer staat voor de arbeider en de sikkel voor de boer. De sikkel is tevens het symbool van de griekse god Kronos, god van de vruchtbaarheid.

© U.I.D.